Bắn cá Casino có uy tín

Mặc định


Xét tuyển trung cấp, cao đẳng, đại học ngành khác

(30/03/2022)

a) Đối tượng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng: Xét tuyển theo tổ hợp 3 môn.

- Công thức tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm tổng kết môn (môn 1+ môn 2 + môn 3) + Điểm ưu tiên (nếu có)

Ví dụ: Thí sinh đăng ký xét tuyển ngành Kế toán với tổ hợp môn (Kinh tế vi mô + Nguyên lý kế toán + Lý thuyết tài chính) được tính như sau:

Điểm xét tuyển = Điểm tổng kết môn (Kinh tế vi mô + Nguyên lý kế toán + Lý thuyết tài chính) + Điểm ưu tiên >= 16.0

b) Đối tượng tốt nghiệp đại học

Điểm xét tuyển = Điểm trung bình tích lũy toàn khóa hoặc tương đương>=2.0 (thang điểm 4) hoặc >=5.0 (thang điểm 10)